1

 001 

Media Relations

Media Relations – uważamy, że wszelkie zmiany łatwiej i skuteczniej wprowadza się przy akceptacji i świadomości społecznej. Dlatego rzetelnie informujemy i budujemy trwałe zawodowe relacje z mediami. Szukamy części wspólnej pomiędzy potrzebami klientów i potrzebami mediów.

2

 001 

Event Design

Event Design – projektujemy wydarzenia specjalne bez sztuczności, bez niepotrzebnego napompowania. Najważniejsze, żeby scenariusz był atrakcyjny dla uczestników, a dzięki temu służył przekazaniu konkretnych treści. Spotkanie musi mieć wyższy sens.

3

 001 

PR Consulting

PR Consulting – jeśli firma chce realizować samodzielnie działania PR w swoim zespole, opracowujemy strategię, przygotowujemy plan działania gotowy do wdrożenia. To nie jest jednak dokument z zewnątrz, lecz wspólnie opracowany projekt z kierunkami rozwoju i celami.

4

 001 

PR Strategy

PR Strategy – nie tworzymy i nie wymyślamy komunikacji. Projektujemy ją zwracając uwagę na potrzeby, na aktualną sytuację i odpowiednie kanały dotarcia. Projektowanie strategii PR to proces, podczas którego najważniejszy jest cel i satysfakcja (także nasza!).